top of page

En stor del av Hergot Holding AS' prosjekter går ut på å utvikle attraktive tomter for boligformål. Slike prosjekter kan være ubebygde tomter, deling av store tomter eller jordbrukstomter (LNF) som kan omreguleres. Vi kan enten kjøpe tomten som den er, eller gå inn i ulike samarbeidsformer med tomteeier. Har du en tomt som egner seg, ikke nøl med å ta kontakt! 

Vi benytter Marlow arkitekter som en av våre faste samarbeidspartnere på arkitekttjenester. Det gir våre boliger både sjel og særpreg, uansett hvilken byggestil du er ute etter. På interiørsiden bruker vi RomforRom som hjelper oss med møblering og styling. Kort sagt skreddersyr vi boligen etter ditt ønske, tomtens beskaffenhet og beliggenhet, samt etterspørsel i markedet. Her kan du se et utvalg av våre boliger.

bottom of page